nữ tuổi tý khắc màu đá quý gì

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý 2008 Nữ mạng

Người nữ sinh năm này có cung Cấn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Mậu Tý 2008 có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: