Tuổi Mậu Tý 2008 nên lấy chồng tuổi gì hợp nhất

Đây là số vợ chồng có địa vị, gặp việc khó hóa dễ, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên trong cuộc sống hôn nhân gia đình nên nhẫn nhịn thì làm ăn mới lên.

Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Mậu Tý

Năm sinh của vợ: 2008
Năm âm lịch: Mậu Tý
Ngũ hành:Thuỷ – Tuyền trung Thuỷ (Nước trong khe)
– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Mậu Tý của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Mậu Tý lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Nam tuổi Mậu tý kết hôn với nữ tuổi Mậu Tý(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, được nhiều người xung quanh yêu mến, lo tính nhiều công việc được dễ dàng tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi Bính tuất kết hôn với nữ tuổi Mậu tý(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang hoặc khá giả, nhưng cũng phải trải qua đôi lần thành bại thì làm ăn mới dễ dàng, sinh con đầu lòng là gái thì hợp, tính tình của hai vợ chồng không hòa hợp lắm, chung sống với nhau kiên cố làm ăn sẽ có cuộc sống hạnh phúc ấm no.

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Mậu tý(Nam hơn nữ 3 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, dù có của cải sẵn có cũng khó giữ được của cải, Hai tuổi này sinh con gái đầu lòng là hợp, tính tình của hai vợ chồng không được hợp lắm, nên kiên nhẫn về bền chí làm ăn.

Nam tuồi Giáp thân kết hôn với nữ tuổi mậu tý(Nam hơn nữ 4 tuổi):

Hai vợ chồng tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị, gặp việc khó hóa dễ, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên trong cuộc sống hôn nhân gia đình nên nhẫn nhịn thì làm ăn mới lên.

Nam tuổi Quý mùi kết hôn với nữ Mậu tý(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, tính toán nhiều công việc được thông suốt, có quý nhân phù trợ, tính tình của hai vợ chồng cũng không được hòa hợp cho lắm, cùng nhau chung lo sẽ có cuộc sống ấm no.

Nam tuổi Tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu tý(Nam hơn Nữ 7 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt , gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, nếu thiếu may mắn thì khá giả, tuy nhiên khi còn trẻ cũng phải phải trải qua vài lần thành bại rồi mới tạo nên sự nghiệp, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp lắm, chung sống với nhau nên kiên nhẫn thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Nam tuổi Canh thìn kết hôn với nữ tuổi Mậu tý(Nam hơn Nũ 8 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được hợp cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời gian, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau nên bền chí, chăm chỉ làm ăn sẽ ấm no.

*Tuổi Mậu Tý lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Đinh Hợi kết hôn với nữ tuổi Mậu Tý (Nam hơn nữ 1 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Nhâm Ngọ kết hôn với nữ tuổ Mậu Tý (Nam hơn Nũ 6 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Kỷ mão kết hôn với nữ tuổi Mậu Tý (Nam hơn Nữ 9 tuổi): Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

*Tuổi Mậu Tý nên lấy chồng năm nào

Nữ tuổi Mậu tý kỵ cưới chồng vào các năm 19, 25, 24, 31, 36, 37, 43 tuổi.
Nam tuổi Mậu tý kỵ cưới vợ vào các năm 19, 23, 31, 35, 43, 37 tuổi.
Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay nảy sinh việc buồn phiền không mong muốn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Trai hay gái tuổi mậu tý sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch trong đời hay xảy ra các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi mậu tý khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mão mới nhằm căn duyên.
Nữ tuổi Mậu Tý sinh vào các tháng 3, 8, 7 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nam tuổi mậu tý sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 âm lịch thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nếu sinh vào các tháng 12 và tháng 9 thì thường có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.

*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.
*Bài viết trên đây là những thông tin cho bạn tham khảo để chọn một nửa đời mình, nhưng duyên số là do trời ban tặng cho chúng ta, nên cũng đừng vì nội dung chỉ ra ở trên đây mà đánh mất mối lương duyên mà do ông trời đã ban tặng cho bạn nhé. Nếu tình yêu đến từ hai phía và hai bạn có nỗ lực đủ lớn trong cuộc sống, biết lắng nghe và chia se, ăn ở hiền lành, thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *