nam tuổi mậu tý 2008 hợp màu đá gì

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý 2008 Nam mạng

Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nam sinh năm Mậu Tý 2008 có bản mệnh thuộc mạng Thủy nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: